Konfigurátor produktů

Vytvořil(a) Jakub Jirsa, Změněno dne Wed, 03 Apr 2019 v 11:14 PM dle Jakub Jirsa

K čemu lze využít konfigurátor produktu?

Konfigurovatelný produkt lze libovolně upravovat dle přání zákazníka a cenu produktu ovlivňovat přirážkou v každém kroku konfigurace. V konfigurovatelném produktu nelze sledovat sklad jednotlivých kombinací, atributy produktu nejsou skladové položky. Dostupnost produktu lze zobrazit pouze pro všechny kombinace produktu stejnou - na kartě základní údaje, dostupnost. 

Konfigurátor lze s výhodou použít na prodej oken, žaluzií, dveří, nábytku, kol a mnoho dalšího. Není vhodný pro sestavy produktů - tedy produkt, který je tvořen dalšími produkty vázaných na sklad. K tomuto účelu je k dispozici speciální modul "Soupravy produktů". 


Z čeho se skládá konfigurátor produktu

Konfigurátor produktu je složen z jednotlivých "kroků konfigurace" - Atributů. V každém kroku lze vybírat "hodnotu atributu" produktu. Atributy jsou "parametry produktu" použitelné pouze pro konfigurátor produktu. 


Příklad výběru hodnot atributů v jednotlivých krocích:

Konfigurovatelný produkt nelze kombinovat s varianty produktu. Případné varianty musí být vytvořeny jako atributy konfigurátoru.


 


Vytvoření konfigurátoru

Konfigurátor najdete v sekci Zboží -> Konfigurátor. Zde najdete záložky "Atributy" a "Šablony". 


Vytvoření nového atributu

Atribut vytvoříte tlačítkem "Přidat nový záznam". 

  • Název zadejte tak, aby byl jasný a přesto ne příliš dlouhý - bude se zobrazovat jako název kroku v produktu a zároveň v celé objednávce (v košíku, objednávce, na faktuře).
  • Typ definuje způsob výběru hodnot v atributu.  Hodnoty jednotlivých atributů lze zobrazit různými způsoby:

Seznam hodnot


Výběr ze seznamu hodnot

Barvou nebo obrázkem

  • Popis lze použít pro vložení vlastního obsahu do kroku konfigurátoru. Ve výchozím stavu se popis zobrazuje jako nápověda atributu.


Vytvoření hodnot atributu

Jakmile máte vytvořen atribut, pomocí odkazu (název nebo hodnoty) se dostanete do seznamu hodnot. Pro přehlednost je počet hodnot každého atributu zobrazen přímo v seznamu atributů.


Novou hodnotu přidáte tlačítkem "Přidat nový záznam". Dle typu atributu máte různé možnosti zadávání údajů. Pokud je typ atributu zvolen jako výběr hodnot nebo seznam hodnot, zadáváte pouze hodnotu atributu (číslo nebo text). V případě typu obrázek či barva máte navíc možnost nahrát soubor (fotografii, vzorek, náčrt) nebo barvu pomocí HEXA kódu (např. #CD5C5C). 


Hodnoty atributu lze řadit dle potřeby pomocí ikony kříže ve sloupci pozice (funkce drag&drop - jednoduše přetáhněte myší) nebo lze všechny hodnoty seřadit automaticky pomocí tlačítek Seřadit A-Z či Seřadit Z-A. Řazení hodnot funguje i pro čísla, A-Z vzestupně a Z-A sestupně. 

K rychlejší navigaci máte k dispozici drobečkovou navigaci v horní části formuláře. 


Nový produkt

Nový konfigurovatelný produkt vytvořte výběrem typu "Konfigurovatelný" v nabídce nového produktu.

Změnu typu je možné provézt u již vytvořeného produktu, pouze je nutné po změně produkt uložit a načíst znovu s příslušnou nabídkou datových polí.


V záložce "Konfigurátor" vytvořte jednotlivé kroky konfigurace. Atributy můžete nahrát ze šablony nebo vytvořit postupně tlačítkem "Přidat".  Přidat lze pouze vytvořené atributy v konfigurátoru produktů (výběrem z nabídky atributů), na kartě produktu nelze vytvářet nové atributy. 


U každého atributu můžete zvolit, zda bude povinný. Pokud je atribut označen jako povinný, nelze produkt přidat do košíku bez zvolené hodnoty povinného atributu. Nepovinný lze přeskočit a zakoupit bez výběru. 


Po přidání atributu do konfigurátoru produktu lze položku upravit a definovat jednotlivé hodnoty. Pomocí ikonky tužky otevřete seznam hodnot daného atributu - jsou zde zobrazeny všechny hodnoty, které atribut obsahuje bez ohledu na produkt. Pokud existují hodnoty, které u daného produktu nelze objednat, jednoduše je můžete deaktivovat možností použít. Pokud hodnota nemá zatrženo použít, v produktu se nebude zobrazovat. Pro hromadný výběr všech hodnot můžete použít tlačítka ve spodní části "Vybrat vše" nebo "Zrušit vše" pro odebrání všech hodnot. 


Jednu z hodnot můžete zvolit jako výchozí - poté bude produkt zobrazen ve výchozí kombinaci při otevření na eshopu. 


Každé hodnotě můžete přidělit individuální přirážku ceny. Zadávejte cenu bez DPH přímo do tabulky. Nemusíte nic ukládat, změna se zapíše ihned automaticky. 


Pro rychlejší navigaci zde máte opět drobečkovou navigaci, která odkazuje vždy do nastavení hodnot atributu v konfigurátoru. 

V editaci hodnot atributu na kartě zboží již neřešíte pořadí hodnot - pořadí je definováno přímo v atributu v konfigurátoru.


Šablony konfigurátoru

Pro rychlejší a snadnější plnění produktů atributy jsou k dispozici šablony konfigurátoru. Šablonu lze vytvořit v sekci Zboží -> Konfigurátor ->záložka Šablony. V šabloně lze definovat kroky konfigurátoru, jednotlivé atributy a především hodnoty. Šablona konfigurátoru má stejné možnosti nastavení, jako konfigurátor na kartě produktu - lze tedy hodnotám určovat výchozí hodnotu, přirážku ceny nebo je použít / skrýt. Pomocí šablony tak můžete jednoduše připravit nastavení konfigurátoru pro podobný produkt, ale s jinými hodnotami. 

Šablona konfigurátoru funguje stejně, jako jste zvyklí ze šablon parametrů. Nahráním šablony se přepíšou všechny údaje konfigurátoru produktu.


Vytvoření nové šablony 

Novou šablonu vytvoříte v sekci Zboží -> Konfigurátor -> záložka Šablony tlačítkem "Přidat nový záznam".  V šabloně pracujete stejně, jako v konfigurátoru produktu. Vytvoříte jednotlivé kroky konfigurátoru z dostupných atributů, můžete definovat povinné kroky, zvolit hodnoty atributů, zadat přirážku a případně některé hodnoty skrýt. 


Šablonu pak nahrajete v produktu -> záložka konfigurátor -> Použít šablonu.  Šablonu vyberete ze seznamu dostupných šablon a pomocí tlačítka "Načíst šablonu" importujete všechny atributy s nastavenými hodnotami. 


V případě, že již některé atributy máte přiřazeny, načtením šablony se veškeré nastavení konfigurátoru produktu přehraje nastavením šablony. 


Pokud v šabloně uděláte změnu, např. přidáním kroku nebo změnou hodnot atributů, změna se do produktů s aplikovanou šablonou nepropíše automaticky! Pro aktualizaci hodnot ze šablony je nutné provézt načtení šablony znovu a přepsat stávající hodnoty v produktu.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit