Vytvořte si nový účet:

Typ účtu doporučujeme IMAP

odchozí i příchozí poštu můžete použít adresu mail.jzshop.cz


Důležité: položka "Požadovat přihlášení pomocí zabezpečeného ověřování hesla" musí zůstat odškrtnuté.Ještě, než přejdete na další stranu přejděte do "Dalšího nastavení" (označeno červeně na obrázku výše)


Záložka "Server pro odchozí poštu"

Zde zatrhněte "Server pro odchozí poštu požaduje ověření" a vyberte možnost "Použít stejná nastavení jako pro servere příchozí pošty"Přejděte do záložky "Upřesnit"


Zde je důležité vybrat porty pro IMAP 143 a SMTP 587 s šifrováním TLS pro oba případy.

Pro správné přiřazení složek je nutné zadat cestu ke kořenové složce "Inbox". Jinak nebude stažená pošta v Outlooku viditelná. Tento problém je podrobněji popsán např. na webu https://www.msoutlook.info/question/619Stiskněte OK a můžete pokračovat v průvodci přidávání účtu.


TIP:

Pokud chcete používat šifrované spojení pro SMTP, lze nastavit adresu pro SMTP mail.andweb.cz port 587 a typ šifrování TLS. Případně nechat stávající adresu a odsouhlasit certifikát.