Nastavení souhlasu cookies

Vytvořil(a) Jakub Jirsa, Změněno dne Fri, 31 Dec 2021 v 12:10 AM dle Jakub Jirsa

Jaké jsou možnosti nastavení získávání souhlasů

Nastavení souhlasů se zpracováním cookies najdete v sekci Zákazníci -> Osobní údaje -> Cookies

 • Aktivaci získávání souhlasů provedete zaškrtnutím tlačítka "zobrazit" - pokud nebude cookies lišta aktivní, budou se používat všechny cookies bez souhlasu uživatele.
 • Platnost souhlasu nastavujete ve dnech - po vypršení souhlasu se zobrazí žádost o souhlas uživateli znovu
 • Způsob zobrazení je k dispozici formou lišty nebo vyskakovacího okna (více níže)
 • Tlačítko odmítnout vše - volitelné zobrazení tlačítka "Odmítnout vše", doporučujeme tlačítko zachovat
 • Text v okně si můžete libovolně personalizovat a přeložit do všech aktivních jazykových mutací (výchozí text je k dispozici pouze v CZ)


Nastavení jednotlivých typů použití:

Nastavení typů použití cookies provedete ikonou tužky. Jednotlivé typy jsou rozděleny do pevně daných skupin: Technické, Statistické, Preferenční, Marketingové. 

 • Zobrazit - aktivuje skupinu cookies. Pokud nevyužíváte žádnou službu z dané skupiny, můžete ji deaktivovat. Skupina cookies se nezobrazí v nabídce, zároveň nebude možné skupinu žádným způsobem aktivovat. Žádné cookies v dané skupině se nebudou používat
 • Typ - systémové označení skupiny.
 • Výchozí chování - můžete určit, jak s cookies pracovat, dokud uživatel nevysloví souhlas. Důrazně doporučujeme ve výchozím stavu data neposílat a respektovat režim opt-in
 • Název - můžete si libovolně upravit název skupiny a přeložit do jazykových mutací.
 • Anotace - krátký popis skupiny cookies.
 • Popis - detailní popis po rozbalení skupiny. Můžete vysvětlit důvody používání cookies nebo vypsat jednotlivé cookies včetně délky platnosti.

 

Možnosti zobrazení souhlasu s používáním cookies

 • Cookies lišta - nejméně invazivní cesta k získání souhlasu s používáním cookies. Lišta nebrání vstupu na web, uživatel se nemusí ihned rozhodnout. Míra udělení souhlasů může být nižší.

 • Vyskakovací okno - více agresivní cesta k získání souhlasu s používání cookies. Uživatel se musí rozhodnout před vstupem na web. Míra udělení souhlasu může být vyšší oproti liště, ale také se může zvýšit míra okamžitého opuštění webu.

 • Nastavení cookies - možnosti nastavení cookies se budou zobrazovat ve vyskakovacím okně bez ohledu na způsob zobrazení žádosti o souhlas. V okně nastavení si uživatel může zvolit, kterou skupinu cookies aktivuje.

Odvolání souhlasu

Uživatel by měl mít možnost odvolat svůj souhlas, je tedy potřeba do e-shopu zahrnout odkaz pro vyvolání nastavení souhlasů. Odkaz můžete uvést např. v patičce (vedle copyright) nebo do obchodních podmínek. Stačí, aby odkaz měl nastavenou třídu "cookiesConsent" a odkaz byl "#". 

Odkaz můžete vytvořit pomocí HTML editoru, kde najdete předpřipravenou třídu "Nastavení cookies" - pole "Class". Ukázka HTML kódu:
<a href="#" class="cookiesConsent">Nastavení cookies</a>

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit